Răspundere Civilă Generală & Profesională

În viață se întamplă evenimente pe care nu le poți controla, evenimente independente de voința ta, prin care, din culpă, poți provoca daune altor persoane. De aceea, este bine ca atunci când apar asemenea situații, să iți poți continua activitatea fără eforturi financiare deosebite, soluția potrivită fiind o polița de asigurare de Răspundere Civilă.

Solicită o ofertă

De ce să alegi o asigurare de Răspundere Civilă de la Asito Kapital

Continuarea activității în cazul apariției unui eveniment neprevăzut.
Asigurări specifice domeniilor de activitate.
Plata primelor de asigurare se poate face și în rate.

Tipuri de asigurări

Asigurarea de Răspundere Civilă Generală Față de Terți

Polița de asigurare de Răspundere civilă generală față de terți acoperă prejudiciile pe care asiguratul sau prepușii acestuia le produc din culpă, unor terțe persoane.

 • Vătămarea corporală, îmbolnăvirea sau decesul unor terțe persoane;
 • Avarierea sau distrugerea unor bunuri aparținând terțelor persoane;
 • Cheltuielile de judecată făcute de asigurat în procesul civil, în legătură cu evenimentele asigurate;
 • Cheltuielile de judecată ce trebuie plătite de către asigurat în procesul civil, în legătură cu evenimentele asigurate, ca urmare a pierderii procesului.

Avantaje, beneficii ale poliței de asigurare:

 • Continuarea activității în cazul apariției unui eveniment neprevăzut;
 • Plata în rate: plata primelor de asigurare poate fi efectuată și în rate;
 • Reasigurare la companii de reasigurare de top.

Asigurarea de Răspundere Civilă Legală a Prestatorilor de Servicii

Este o extensie a asigurării de Răspundere Civilă Generală, prin reconsiderarea noțiunii de terț. Sunt incluși în această categorie clienții asiguratului, cu care acesta are relații contractuale. Polița despăgubește daunele provocate de către asigurat, clienților care apelează la serviciile sale, daune provocate din neglijență, omisiune, imprudență.

Nu sunt despăgubite pagubele sau prejudiciile datorate neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor contractuale de către asigurat.

Riscurile acoperite sunt:

 • Vătămarea corporală, îmbolnăvirea sau decesul unor terțe persoane;
 • Avarierea sau distrugerea unor bunuri aparținînd terțelor persoane;
 • Cheltuielile de judecată făcute de asigurat în procesul civil, în legătură cu evenimentele asigurate;
 • Cheltuielile de judecată ce trebuie plătite de asigurat în procesul civil, în legătură cu evenimentele asigurate, ca urmare a pierderii procesului.

Avantaje, beneficii ale poliței de asigurare:

 • Continuarea activității în cazul apariției unui eveniment neprevăzut;
 • Plata în rate: Plata primelor de asigurare poate fi efectuată și în rate;
 • Reasigurare la companii de reasigurare de top.

Asigurarea de Răspundere Civilă Legală a Producătorilor

Indiferent de pregătirea minuțioasă și atenția la detalii care se regăsesc în produsele finale pe care le oferi clienților, se pot întâmpla accidente și lucrurile pot merge prost. Și dacă ceva nu merge bine pe parcurs, rezultând o reclamație din partea unui client, este vital să fiți protejat corespunzător.

Asigurarea de Răspundere civilă legală a producătorului, care face parte din acoperirea de Răspundere civilă generală față de terți, vă menține în siguranță în cazul unor reclamații pentru vătămări ale terților cauzate de produsele pe care le-ați fabricat, furnizat sau vândut.

Riscurile acoperite sunt:

 • Vătămarea corporală, îmbolnăvirea sau decesul unor terțe persoane;
 • Avarierea sau distrugerea unor bunuri, altele decât produsul asiguratului, cu condiția ca bunul respectiv să fie în mod normal destinat folosinței ori consumului privat și să fi fost folosit de persoana prejudiciată preun uz sau consum personal;
 • Cheltuielile de judecată făcute de asigurat în procesul civil, în legătură cu evenimentele asigurate;
 • Cheltuielile de judecată ce trebuie plătite de către asigurat în procesul civil, în legătură cu evenimentele asigurate, ca urmare a pierderii procesului.

Avantaje, beneficii ale poliței de asigurare:

 • Continuarea activității în cazul apariției unui eveniment neprevăzut;
 • Plata în rate: Plata primelor de asigurare poate fi efectuată și în rate;
 • Reasigurare la companii de reasigurare de top.

Asigurarea de Răspundere Civilă Legală a Angajatorului Față de Proprii Angajati

Sănătatea și siguranța angajaților sunt esențiale pentru bunul mers al unei afaceri iar în calitate de angajator, este important să-ți asumi această responsabilitate. Ceva la fel de simplu precum alunecarea pe o podea udă ar putea duce la o cerere de despăgubire. Vă puteți proteja afacerea cu o poliță de asigurare de Răspundere civilă legală a angajatorului faţă de proprii angajaţi.

Asigurarea de Răspundere civilă legală a angajatorului protejează întreprinderile, când acestea sunt obligate să plăteasca despăgubiri angajaților, victime ale accidentelor de muncă, în timpul executării de către aceștia a atribuțiilor de serviciu.

Riscurile acoperite sunt:

 • Sumele pe care asiguratul este obligat să le plăteasca cu titlu de despăgubire pentru prejudiciile de care raspunde patrimonial potrivit legii civile, cauzate angajaților, victime ale accidentelor de munca prin vătămarea lor corporala, în masura în care daunele nu sunt acoperite integral prin prestațiile asigurărilor sociale de stat;
 • Cheltuielile de judecată făcute de asigurat în procesul civil, în legătură cu evenimentele asigurate;
 • Cheltuielile de judecată ce trebuie plătite de către asigurat în procesul civil, în legătură cu evenimentele asigurate, ca urmare a pierderii procesului.

Avantaje, beneficii ale poliței de asigurare:

 • Continuarea activității în cazul apariției unui eveniment neprevăzut;
 • Plata în rate: Plata primelor de asigurare poate fi efectuată și în rate;
 • Reasigurare la companii de reasigurare de top.

Asigurarea de Răspundere Civilă Legală a Chiriașului Față de Proprietar

Înainte de a vă muta într-un nou spațiu în care să vă desfășurați activitatea, probabil că va trebui să achiziționați o asigurare de Răspundere civilă legala a chiriaşului faţă de proprietar. Majoritatea proprietarilor solicită asigurare de Răspundere civilă care să acopere orice daună cauzată de activitatea chiriașului asupra proprietății.

Riscurile acoperite sunt:

 • Sumele pe care asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de despăgubire pentru prejudicii, provocate din culpa sa proprietarului, prin vătămări corporale şi pagube la bunurile aparţinând acestuia (avariere, distrugere, deteriorare);
 • Cheltuielile de judecată făcute de asigurat în procesul civil, în legătură cu evenimentele asigurate;
 • Cheltuielile de judecată ce trebuie plătite de către asigurat în procesul civil, în legătură cu evenimentele asigurate, ca urmare a pierderii procesului.

Avantaje, beneficii ale poliței de asigurare:

 • Continuarea activității în cazul apariției unui eveniment neprevăzut;
 • Plata în rate: Plata primelor de asigurare poate fi efectuată și în rate;
 • Reasigurare la companii de reasigurare de top.

Asigurarea de Răspundere Civilă Legală a Proprietarului Față de Chiriaș

Proprietarii au obligația legală de a-și întreține proprietatea și de a o păstra în siguranță pentru chiriași și vizitatori.

Polița de Răspundere civilă legală a proprietarului faţă de chiriaş protejează proprietarii spațiilor de eventualele cereri de despăgubire pe care le pot solicita chiriași în legătură cu pierderea sau daunele produse bunurilor aparţinând acestora și aflate în imobilului închiriat.

Riscurile acoperite sunt:

 • Sumele pe care asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de despăgubire pentru prejudicii provocate din culpa sa chiriașului, prin vătămări corporale şi/sau pagube la bunurile aparţinînd acestuia (avariere, distrugere, deteriorare);
 • Cheltuielile de judecată făcute de asigurat în procesul civil, în legătură cu evenimentele asigurate;
 • Cheltuielile de judecată ce trebuie plătite de către asigurat în procesul civil, în legătură cu evenimentele asigurate, ca urmare a pierderii procesului.

Avantaje, beneficii ale poliței de asigurare:

 • Continuarea activității în cazul apariției unui eveniment neprevăzut;
 • Plata în rate: Plata primelor de asigurare poate fi efectuată și în rate;
 • Reasigurare la companii de reasigurare de top.

Asigurarea de Răspundere Civilă Generală Față de Terți decurgând din activitatea de organizare evenimente

Este o extensie a asigurării de Răspundere Civilă Generală, prin reconsiderarea noțiunii de terț. Sunt incluși în această categorie a terților participanții, invitații și clienții plătitori de bilet în cadrul evenimentul organizat de către asigurat (concerte, spectacole, expozitii, etc.) care se desfășoară în locația/locațiile precizate în poliță, în aer liber sau într-un spațiu închis special amenajat pentru acest scop.

Acest tip de asigurare poate fi extins prin adăugarea unor acoperiri suplimentare de răspundere.

Riscurile acoperite sunt:

 • Vătămarea corporală, îmbolnăvirea sau decesul unor terțe persoane;
 • Avarierea sau distrugerea unor bunuri aparținând terțelor persoane;
 • Cheltuielile de judecată făcute de asigurat în procesul civil, în legătură cu evenimentele asigurate;
 • Cheltuielile de judecată ce trebuie plătite de către asigurat în procesul civil, în legătură cu evenimentele asigurate, ca urmare a pierderii procesului.

Avantaje, beneficii ale poliței de asigurare:

 • Continuarea activității în cazul apariției unui eveniment neprevăzut;
 • Plata în rate: Plata primelor de asigurare poate fi efectuată și în rate;
 • Reasigurare la companii de reasigurare de top.

Răspunderi civile profesionale pentru un proiect specific

Acoperirea Răspunderii civile profesionale pentru un proiect specific (SPPI) este o soluție de asigurare concepută în jurul unui proiect de construcție specific. Oferă acoperire pentru echipa de proiectare pe toata durata proiectului (studiu de fezebilitate, proiectare, construcție și finalizare). Spre deosebire de acoperirile convenționale, care sunt reînnoite anual, SPPI oferă acoperire pe termen lung protejând împotriva neglijenței în serviciile profesionale prestate în legatura cu proiectul menționat.

Riscurile acoperite sunt:

 • Cheltuielile de judecată făcute de asigurat în procesul civil, în legătură cu evenimentele asigurate;
 • Cheltuielile de judecată ce trebuie plătite de către asigurat în procesul civil, în legătură cu evenimentele asigurate, ca urmare a pierderii procesului.

Avantaje, beneficii ale poliței de asigurare:

 • Cu o poliță SPPI, costul acoperirii pentru întreg proiectul este cunoscut dinainte și oferă posibilitatea includerii primei de asigurare in costul proiectului;
 • Poliță multianuală SPPI rămâne în vigoare, chiar și acolo unde acoperirea individuală anuală PI nu a mai fost disponibilă din orice motiv, asigurând astfel o protecție continuă și respectarea condițiilor contractuale de a avea polița de asigurare;
 • Asiguratul și beneficiarii proiectelor au mai mult control asupra sferei acoperirii și limitele unui SPPI decât în cazul unei polițe de răspundere anuală și individuală a echipei de proiectare. Aceasta înseamnă că proiectul va avea nivelul de protecție adecvată si adaptată;
 • Plata în rate: Plata primelor de asigurare poate fi efectuată și în rate;
 • Reasigurare la companii de reasigurare de top.

Răspunderea civilă profesională a consultanților IT

Folosirea cunoștințelor profesionale în domeniul IT pentru a oferi servicii de specialitate clienților nu este fără riscuri. Polița de asigurare de Răspundere profesională a Consultanților IT este un tip de asigurare de răspundere civilă care ofera protecție afaceriilor din domeniul IT împotriva riscurilor specifice care pot apărea ca urmare a furnizării acestor servicii profesionale. Deși încheierea unei astfel de asigurări nu este obligatorie prin lege, cererile de despăgubire decurgând din erorile profesionale pot fi costisitoare și dificil de soluționat.

Extinderi ale acoperirii:

 • Încălcarea confidențialității și drepturilor private. Asiguratorul va despăgubi toate sumele pentru care asiguratul devine răspunzator în mod legal pentru daunele aparute în timpul perioadei de asigurare în temeiul încălcării neintenționate a confidențialității, a drepturilor private, inclusiv încălcarea drepturilor la intimitate sau abuzului de informații care sunt fie confidențiale, fie supuse restricțiilor legale privind utilizarea acestora;
 • Transmiterea virușilor informatici. Asiguratorul va despăgubi asiguratul pentru toate sumele pe care asiguratul va deveni legal răspunzător să le plătească ca urmare a oricărei daune apărute în timpul perioadei de asigurare, pentru orice transmitere neintenționată a oricărui virus informatic care cauzează pierderi sau daune unui terț complet independent;
 • Încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală. Asiguratorul va despăgubi asiguratul pentru toate sumele pe care asiguratul devine legal răspunzător să le plăteasca ca urmare a unei cereri făcute de asigurat în timpul perioadei de asigurare în baza unei încălcări neintenționate a drepturilor de proprietate intelectuală;
 • Insultă și calomnie. Asiguratorul va despăgubi orice pretenție formulată împotriva asiguratului în timpul perioadei de asigurare ca urmare a oricărei calomnii neintenționate sau presupuse calomnii neintenționate în legătura cu profesia asiguratului;
 • Pierderea sau distrugerea documentelor și datelor. Asiguratorul va despăgubi toate sumele, constând în costuri și cheltuieli, pe care asiguratul devine legal răspunzător să le plătească în urma unei daune apărute în perioada de asigurare, pentru înlocuirea sau refacerea documentelor sau datelor pierdute, deteriorate, distorsionate, șterse sau distruse definitiv.

Riscurile acoperite sunt:

 • Sumele pe care asiguratul este obligat să le plătească clienților săi pentru acoperirea prejudiciilor provocate acestora prin producerea riscurilor acoperite prin contractul de asigurare.
 • Cheltuielile de judecată făcute de asigurat în procesul civil, în legătură cu evenimentele asigurate;
 • Cheltuielile de judecată ce trebuie plătite de către asigurat în procesul civil, în legătură cu evenimentele asigurate, ca urmare a pierderii procesului.

Avantaje, beneficii ale poliței de asigurare:

 • Continuarea activității în cazul apariției unui eveniment neprevăzut;
 • Plata în rate: Plata primelor de asigurare poate fi efectuată și în rate;
 • Reasigurare la companii de reasigurare de top.

Răspundere civila profesională decurgând din activitatea de proiectare, consultanță și alte activități conexe în domeniul proiectării și supravegherii execuției proiectelor

Când dai viață viselor, de la idei de construcții, viziuni si mai departe la schite si planuri tehnice detaliate,  deși poate fi o muncă plină de satisfacții, poate duce și la riscuri. De aceea, proiectantii, arhitecții și alți specialiști în domeniul construcțiilor au nevoie de Asigurare de Răspundere civilă profesională decurgând din activitatea de proiectare, consultanță și alte activități conexe în domeniul proiectării și supravegherii execuției proiectelor.

Riscurile acoperite sunt:

 • Prejudiciile pentru care asiguratul răspunde, în baza contractului încheiat, față de partea contractantă, consecința directa a unor fapte săvârșite din culpă în perioada asigurată și în legătură cu care Asiguratul a primit o plângere / cerere scrisa de despagubire;
 • Cheltuielile de judecată făcute de asigurat în procesul civil, în legătură cu evenimentele asigurate;
 • Cheltuielile de judecată ce trebuie plătite de către asigurat în procesul civil, în legătură cu evenimentele asigurate, ca urmare a pierderii procesului.

Avantaje, beneficii ale poliței de asigurare:

 • Continuarea activității în cazul apariției unui eveniment neprevăzut;
 • Plata în rate: Plata primelor de asigurare poate fi efectuată și în rate;
 • Reasigurare la companii de reasigurare de top.

Răspundere civilă profesională a intermediarului de transporturi rutiere

Asigurarea de răspundere civilă a intermediarului de transport rutier, cunoscută și sub denumirea de asigurare de răspundere civilă a expeditorului de marfă, este un tip de asigurare menită să protejeze intermediarii de transport rutier împotriva pretențiilor pentru daune rezultate din activitățile lor profesionale. Intermediarii de transport rutier sunt entități implicate în organizarea serviciilor de transport de mărfuri, acționând ca intermediari între expeditori și transportatori. Aceștia pot gestiona activități precum aranjarea transportului, gestionarea documentației și coordonarea logisticii.

Asigurarea de răspundere civilă este adesea o cerință legală pentru intermediarii de transport rutier. Ajută la protejarea atât a intermediarului, cât și a clienților acestora, de pierderile financiare rezultate din accidente, erori sau neglijență în cursul operațiunilor de transport.

Riscurile acoperite sunt:

 • Daune materiale suferite de bunurile ce fac obiectul transportului intermediat;
 • Daune cauzate de întârzierea în livrare a bunurilor ce fac obiectul transportului intermediat;
 • Daune cauzate prin încheierea unui contract de transport care, din culpa exclusivă a asiguratului, nu este în conformitate cu comanda de transport primită de la beneficiarul transportului;
 • Cheltuielile de judecată făcute de asigurat în procesul civil, în legătură cu evenimentele asigurate;
 • Cheltuielile de judecată ce trebuie plătite de către asigurat în procesul civil, în legătură cu evenimentele asigurate, ca urmare a pierderii procesului.

Avantaje, beneficii ale poliței de asigurare:

 • Continuarea activității în cazul apariției unui eveniment neprevăzut;
 • Plata în rate: Plata primelor de asigurare poate fi efectuată și în rate;
 • Reasigurare la companii de reasigurare de top.

Răspundere civilă profesională a avocaţilor

Fie că vorbim despre o firmă de avocatură mică sau mijlocie, afacerea dumneavoastră este expusă unor potențiale riscuri și pentru că așteptările clienților cresc și procesele de malpraxis devin din ce în ce mai frecvente. Afacerea dumneavoastră și securitatea financiară pot depinde de cât de bine este protejată firma dumnevoastră de un proces sau o cerere de despăgubire.

Riscurile acoperite sunt:

 • Răspunderea civilă profesională a asiguratului angajată faţă de clienţii acestuia ca urmare a prejudiciilor cauzate acestora prin fapte/acte de imprudenţă, neglijenţă, eroare sau omisiune săvârşite în desfăşurarea activităţii sale profesionale.
 • Cheltuielile de judecată făcute de asigurat în procesul civil, în legătură cu evenimentele asigurate;
 • Cheltuielile de judecată ce trebuie plătite de către asigurat în procesul civil, în legătură cu evenimentele asigurate, ca urmare a pierderii procesului.

Avantaje, beneficii ale poliței de asigurare:

 • Continuarea activității în cazul apariției unui eveniment neprevăzut;
 • Plata în rate: Plata primelor de asigurare poate fi efectuată și în rate;
 • Reasigurare la companii de reasigurare de top.

Răspundere civilă profesională a persoanelor ce exercită activităţi în domeniul financiar-fiscal şi de evaluare

În calitate de expert contabil, contabil autorizat, auditor financiar, consultant fiscal sau evaluator, oferiți consiliere financiară clienților dumneavoastră. Cu toate acestea, cu această responsabilitate vine și riscul unei pierderi financiare. De aceea, asigurarea de Răspundere civilă profesională a persoanelor ce exercită activităţi în domeniul financiar-fiscal şi de evaluare este importantă pentru planul de gestionare a riscurilor companiei dumneavoastră.

Riscurile acoperite sunt:

 • Pierderile financiare suferite de clienţii Asiguratului consecinţă a actelor de neglijenţă, eroare sau omisiune săvârşite în legătură cu exercitarea profesiunii asigurate;
 • Sumele pe care asiguratul este obligat să le plătească pentru prejudicii produse clienţilor ca urmare a pierderii, distrugerii sau deteriorării materiale a documentelor originale şi/sau suporturilor magnetice încredinţate de client acestuia.
 • Cheltuielile de judecată făcute de asigurat în procesul civil, în legătură cu evenimentele asigurate;
 • Cheltuielile de judecată ce trebuie plătite de către asigurat în procesul civil, în legătură cu evenimentele asigurate, ca urmare a pierderii procesului.

Avantaje, beneficii ale poliței de asigurare:

 • Continuarea activității în cazul apariției unui eveniment neprevăzut;
 • Plata în rate: Plata primelor de asigurare poate fi efectuată și în rate;
 • Reasigurare la companii de reasigurare de top.

Noutăți

March 28, 2024

Parteneriat Uniunea Societăților de Expediții din România

Un nou parteneriat care ne onoreaza! Uniunea Societăților de Expediții din România – USER. Ne-am asumat, încă de la început, să oferim clienților noștri serviciile și produsele de asigurare de care au nevoie, cu profesionalism și respect. Prin înțelegerea activă a nevoilor dar și a provocărilor cu care se confruntă clienții noștri în derularea operațiunilor […]

Citește mai departe
January 25, 2024

#Nou la Asito Kapital Răspunderea civilă profesională a Consultanților IT

Portofoliul nostru de produse de asigurare include acum și o asigurare de nișă, dedicată profesioniștilor din domeniul IT. Am dezvoltat această asigurare de răspundere civilă ca soluție la nevoile și cerințele de asigurare ale profesioniștilor și companiilor din domeniul IT. Aceasta asigurare deși facultativă devine esențială pentru cei care doresc să-și protejeze afacerea și să […]

Citește mai departe
October 3, 2023

#EchipaASK, partener al campanie Luna Asigurărilor de Locuințe

Daca este Octombrie, atunci este Luna Asigurărilor de Locuințe! Cea de-a XI ediție a acestei campanii naționale dedicată asigurărilor de locuințe pornește de la întrebarea Ce-ar fi dacă…? și își propune, ca pe parcursul lunii octombrie, să aducă în atenția noastra, a tuturor, cele mai importante riscuri la care sunt supuse locuințele din România și […]

Citește mai departe