Răspunderea managerilor (D&O)

Societățile pe acțiuni implică, de obicei, interesele mai multor acționari și o conducere executiva și administrativă, compusă din mai mulți administratori și directori. O societate în această situație este supusă unor riscuri specifice precum: evoluția și performanțele societății, interesele, loialitatea și imparțialitatea directorilor în relațiile lor cu toți acționarii, precum și riscurile deciziilor directorilor ce pot greva societatea în relațiile sale cu terții

Solicita o ofertă

De ce să alegi asigurarea de răspundere civilă legală a administratorilor și directorilor executivi (D&O) de la Asito Kapital

Protecție companiei, protecția managerilor.
Plata primelor de asigurare se poate face și în rate.
Increderea tuturor partenerilor

Asigurarea de Răspundere Civilă Legală a Administratorilor și Directorilor executivi (D&O)

Directors & Officers Liability

În conformitate cu Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, Administratorii și Directorii executivi ai societăților pe acțiuni au obligația de a încheia asigurarea de răspundere civilă a managerilor, fără recomandarea unor limite minime.

Riscuri acoperite:

  • Sunt acoperite: pagubele produse prin orice act culpabil, real sau presupus, comis de administratori sau directori executivi ai societății pe acțiuni, precum și cheltuielile de apărare în legatura cu o cerere de despăgubire înaintată pentru un asemenea act culpabil;
  • Poate fi cuprinsă în asigurare și situația în care, în eventualitatea decesului sau incapacității suferite de administratori și/sau directori executivi, se formulează orice cerere de despăgubire pentru acte culpabile sau presupuse, comise de către administratori și/sau directori executivi, cereri ce poartă asupra averii moștenitorilor sau reprezentantului legal al acestora.

 

Avantaje:

  • Plata în rate: plata primelor de asigurare poate fi efectuata și în rate;
  • Reasigurare la companii de reasigurare de top.